Писофт е фирма специализирана в компютърни услуги, консултации и внедряване на софтуерни разработки. Фирмата съществува на българския пазар от 1998 година и е представител на фирма Комерс Финанс АД за област Монтана. Основен предмет на дейност е продажба, внедряване и поддръжка на Интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор, разработена от фирма Комерс Финанс АД.Програмите от серията Бизнес Навигатор са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите. На страницата на Комерс Финанс ще намерите и много друга полезна информация за цените на закупуване и актуализация на програмите, за дейността на фирмата, и данни за нейните дистрибутори в повечето градове на страната.