Услуги

 1. Продажба и внедряване на ПП "Бизнес Навигатор"
  • счетоводство
  • работни заплати
  • връзки с клиенти - CRM
 2. Счетоводни консултации
 3. Обучения за работа със софтуер
 4. Компютърни услуги
 5. Разработка на софтуер в партньорство с фирма Абилитикс ООД